Ürün ve Hizmetler

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sürekli İnovasyon, Sürekli Destek

Özel çimentolar konusunda Dünya’nın sayılı üreticilerinden biri olan Çimsa, inovasyon ve müşteri destek hizmetlerinde de uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Söz konusu teknik destek ve sürekli gelişim Mersin Fabrika’sında bulunan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hem yurt içi hem deyurtdışı müşterilerimize 13 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak verilmektedir. Dünya çimento sektöründe inovasyon konusuna sürekli yatırım yapan şirketlerin başında gelen Çimsa, Türkiye’nin ilk çimento Ar-Ge merkezini 2000 yılında faaliyete geçirmiştir.

Hem çimento ürünü hem de çimentonun kullanıldığı her alanda yüksek bilgi ve beceriye sahip olan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 3 temel fonksiyonu bulunmaktadır.

Birinci temel fonksiyonu; karlılığı yüksek, çimento sektöründe ve son kullanıcılarda fark yaratacak yeni ürün geliştirme programları hazırlayarak üretim, pazarlama ve kalite birimleri ile bu çalışmaları son ürün haline getirmektir. İkinci temel fonksiyon alanı satış destek hizmetleridir.Çimento Uygulama Merkezi; hem yurt içi hem de yurt dışında Çimsa çimento ürünlerini kullanan müşterilerimize hem laboratuvar desteği vermekte hem de bizzat işletmelerine giderek müşterilerimizin üretimlerini geliştirmektedir. Üçüncü fonksiyonu ise pazarın gelişimi için katma değer yaratmaktır. Bu alanda hem uygulayıcılara Çimsa ürünlerini anlatılmakta hem de yeni kullanım alanları geliştirilmektedir.

Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri

Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yeni ürün geliştirme faaliyetleri iki temelde şekillenmektedir. Çimsa’nın birinci hedefi dünyada öncü çimento türleri geliştirerek hem Çimsa Çimento’nun dünyadaki prestijini arttırmak hem de yüksek karlılığa sahip ürünleri ürün portföyüne eklemektir. Bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda Kendini Temizleyen Beyaz Çimento ve Dünya’da ilk kez üretilen Antibakteriyel Beyaz Çimento’yu geliştirmeyi başarmıştır. İnovasyon konusunda ikinci temel amaç ise müşterilerimize Çimsa Çimento ürünlerini kullanarak özel ürünler üretmelerine yardımcı olmaktır. Müşterilerimiz için geliştirilen inovatif ürünlerden bazıları; beyaz beton travers, beyaz çimento esaslı bims imalatı, ISIDAÇ-40 esaslı karo’dur.

Müşteri Destek Faaliyetleri

Çimento Uygulama Merkezi satış destek faaliyetleri çerçevesinde; sadece beyaz çimento değil, gri çimento ve ISIDAÇ-40 kullanıcılarına planlı ziyaretler yapılarak çimentolar hakkında bilgilendirmek de Çimento Uygulama Merkezi’nin görevleri arasındadır.

Teknik Pazarlama Faaliyetleri

Çimento Uygulama Merkezi kurulduğu günden bu yana teknik bilgisini hem Çimsa ürünlerinin pazarlanması için hem de yurt içi ve yurtdışı pazarlarda özel ürünlerin anlatılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede bölgesel ya da müşteri bazlı seminerlerin düzenlenmesi, teknik eğitimler, sempozyum ve kongrelere katılım gibi bir çok faaliyette yer almaktadır. Çimsa satış ekibi için verilen teknik eğitimler, mimarlara yönelik hem akademik hem de sektörel bazlı organizasyonlar; Uygulama Merkezi tarafından verilen teknik pazarlama desteğinin en önemli örneklerinden biridir.

 
 
English Spanish Türkçe