Ürün / Hizmetler

Çimsa Süper Bims ® - CEM II / A-L 42,5 R - Portland Kalkerli Çimento

TS EN 197-1:2012
  • Çimsa tarafından bims üreticileri için özel dizayn edilmiştir.  Hem yüksek erken mukavet ve düşük priz süresine hem de kolay işlenebilirliğe sahiptir. İstif ve sevk süresini kısaltarak işletmelerin karlılığını arttırır
  • Erken priz alma, erken yüksek dayanım, düşük kürleme süresiyle, şeritleme ve sevkiyatta yüksek performans sağlar.
  • Bims sektöründe en önemli parametre olan kuruma süresini azaltır, malzmenein sevk sürecini hızlandırır. İlk mukavemeti normal gri çimentoya göre yüksektir.
  • Dökme: Niğde
English Spanish Türkçe