Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

ÇİMSA, toplum için değer yaratan ve kalıcı farklı sosyal sorumluluk çalışmalarını her zaman desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik bilgi ve anlayışı geliştikçe bu konudaki uygulama ve iş birlikleri de artmaya devam etmektedir. 21. yüzyıl şirketlerinin yeni iş yapma modelleri klasik iş yapma modelinden çok daha farklı bir anlayışa sahiptir. Artık şirketlerin sadece hissedarları ve ekonomi için finansal değer yaratmaları değil, iş yapma modelleri ile toplumun sorunlarına çözüm getirmeleri beklenmektedir. Bu bazda şirketler için toplumsal katkıda bulunma işlerinin bir parçası olmaya başlamıştır. Çimsa geçmişte değişik bölgelerde gerçekleştirdiği katkılarını daha sistemli ve daha kapsayıcı bir modele doğru taşımaktadır. 2015 yılında gerçekleşen performans geliştirme ve topluma katkı amaçlı sosyal sorumluluk çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenmektedir:

English Spanish Türkçe