İnsan Kaynakları

Ödül Yönetimi

Çimsa'da toplam ödül yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi ile ödüllendirme süreçlerinin birleşimi olarak değerlendirilmektedir. Ücret ve yan haklar yapısını iş ailesi modeli üzerinde konumlandıran Çimsa, unvan, pozisyon veya kıdem gibi faktörler yerine daha objektif olan iş ailesi, seviye ve kademe yapısı üzerinden bir konumlandırma yapmaktadır. Bu bağlamda, her pozisyonun görev tanımı ve organizasyondaki yeri dikkate alınarak iş değerlemesi metodolojik olarak yapılmakta, iş ailesi seviye ve kademesi tespit edilmektedir. Her kademe için ücret ve yan haklar politikasının tayin/tespiti de piyasa verileri, iç dengeler, şirket hedefleri gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Çimsa, rekabetçi, eşitllikçi ve yüksek performans kültürünü destekleyen bir ücret ve yan haklar politikasına sahiptir. Ödüllendirme süreci ise şirkette iş sonuçları veya projeler bazında önemli başarılar gösteren personelin yıl içinde belli onay mekanizmalarından geçerek ödüllendirilmesini ve motivasyonunun arttırılmasını hedeflemektedir.

English Spanish Türkçe