Sürdürülebilirlik

Çimsa'da Sürdürülebilirlik

Ekonomik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insan ırkının diğer tüm canlılarla beraber yaşam konforunu kaybetmeden sonsuza kadar hayatta kalmasını garanti altına almak 21. yüzyılın en önemli konusu haline gelmiştir.  Sektörün önemli bir oyuncusu olan Çimsa’nın da stratejik odakları arasında; rekabetçi üretim gücünü korumak, büyümeyi sürdürmek ve katma değer üretmek yer almaktadır. Çimsa, hedeflerine ulaşma yolcuğunda, tüm faaliyetlerini ve iş yapış şeklini sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirmektedir.

Çimsa, paydaşlarıyla kurduğu etkileşimli ilişkiden elde ettiği çıktıları ve en geniş anlamda topluma etkisini dikkate alarak hareket etmektedir. Bu bütünleşmiş bakış, davranış ve icra şekli, Çimsa’nın rekabetçi üretim gücünü korumasını, büyümeyi sürdürmesini, katma değer üretmesini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Çimsa’nın stratejileri doğrultusunda;

 • Ekonomik performans,
 • AR-GE ve inovasyon kanalıyla yeni ürün ve yeni pazar gelişimi,
 • Enerji verimliliği,
 • Çevresel fayda sağlayan yatırımlar kanalıyla ekonomik değer yaratma,
 • İnsan gelişimi,
 • Risklerin ve fırsatların yönetimi,

konuları, “ana değer yaratma öğeleri” olarak tanımlamıştır.

Çimsa, değer yaratma öğeleri çerçevesinde, kısa, orta ve uzun vadede başarısını şekillendirecek ana hedefleri oluşturmuş; bu ana hedefler kapsamında belirlediği performans göstergelerini 5 yıla kadar uzanan bir zaman diliminde tanımlamıştır.

2017 yılı, bütünleşmiş bakış açısının olgunlaşması ile beraber, ana hedef programlarının yeniden ve Çimsa’nın bütünsel başarısına katkı sağlayacak bir format ile belirlendiği bir mihenk taşı niteliği taşımaktadır. Bu ana çerçeve, Çimsa’nın 6 farklı sermaye öğesine hizmet eden, stratejisi ve iş modeli ile uyumlu değer yaratma zincirinin, Yönetim Kurulu’nun ve üst yönetimin sahiplik ve kılavuzluğunda tüm departmanların katılımı ve güçlü bir ekip ruhuyla icrasını sağlamaktadır. Bütünsel entegre yönetişim ilkelerine sadık kalınarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Çimsa’nın öncelikli paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmakta, kazan-kazan bakış açısı ile yürütülen faaliyet döngüsünün sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Çimsa, bu sermaye öğelerini kurumsal stratejisine entegre ederek, finansal sürdürülebilirliğin ötesine geçebilen dengeli bir iş modelini hayata geçirmektedir. 6 farklı sermaye grubu, stratejinin paydaşları için uzun vadeli katma değer ürettiği kanalları işaret etmektedir. Çimsa’nın iş modelini oluşturma sürecinde, 6 değer yaratma öğesi ile paralel öncelikler saptanmıştır.

Bu kapsamda Çimsa’nın birincil öğeleriı 4 ana başlık altında toplanmıştır:

 • İnsan odaklılık
 • Müşteri memnuniyeti ve pazar odaklılık
 • Ekonomik performansa dayalı başarı
 • Sürdürülebilirlik

Çimsa, her bir önceliği için, belirlediği operasyon modeli kapsamında çalışmalar yürütmekte ve ilgili paydaş grubu için değer üretmektedir.

Çimsa’nın 4 önceliğinin değer üretme döngüsü ile ilişkisi:

• Çimsa, insanı, en büyük değer olarak görmektedir. Şirketin öncelikli paydaşlarından olan çalışanlar ve tedarikçi/alt işverenler için iletişim ve gelişime dayalı yönetim prensipleri ile iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun çalışma ortamının ve kültürünün yaratılması ve sürdürülmesi temel bir hedeftir. Gelişim programları kanalıyla çalışanların yetkinlik, bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanmaktadır.

• AR-GE ve inovasyon yaklaşımı, Çimsa’nın öncelikleri arasındadır. Çimsa, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yeni ürünler geliştirerek, üstün ürün ve hizmet kalitesi sağlayacak şekilde operasyon ve müşteri destek süreçlerinin yönetimini hedeflemektedir.

• Çimsa’nın öncelikleri arasındaki bir diğer öğe ise ekonomik performanstır. Bu doğrultuda Çimsa, operasyonel mükemmeliyet çalışmalarını tüm faaliyetlerine entegre ederek etkin finansal yönetim, işletme sermayesi yönetimi, üretim yönetimi ile satın alma ve lojistik yönetimini değer yaratma araçları olarak belirlemiştir.

• Çimsa, sürdürülebilirlik ana başlığı altında, uygun yönetim-denetim kontrol ilkelerinin tüm süreçlere yayılmasını sağlayarak; çimento sektöründe varlığını örnek uygulamalar ve güçlü duruşu ile sürdüren şirket imajını daha da pekiştirmekte; yasal mevzuata tam uyumlu, iklim değişikliğine duyarlı çevre yönetimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Entegre Rapor Yolunda Çimsa

2010

2007 - 2010 dönemini kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Trieste terminalinin sahibi MEDCON şirketinin hisselerinin %60’ını 2010 yılı Şubat ayında satın alındı. Müşteriye özgü ilk çimento olan Süper Bims Çimentosu’nun üretimine başlandı.

2011

Eskişehir Fabrikası’nda HotDisc (Atık Besleme ve Atık Enerjisi Geri Kazanım) yatırımı tamamlandı.

2013

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne (CSI) katılan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzalandı.

2014

Çimsa Eskişehir Fabrikası TS10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı.

2015

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nce “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” Çimsa’ya verildi.

2016

Türkiye çimento sektöründe bir ilk olarak Çimsa, İklim Değişikliği Rapor sonuçlarına göre, A- kategorisinde yer alarak, “CDP Türkiye 2016 İklim Lideri” ödülünü almaya hak kazandı.

2017

Çimsa’nın 45. yılını kutladığı 2017 yılı şirketin, gelecek büyümesinin yeni temellerinin atıldığı bir yıl oldu. Çimsa Afyon Fabrikası, yeni inşa edilen ve güncel çimento üretim teknolojisine sahip, modern ve çevreci yerleşkesine taşındı. Çimsa Eskişehir Fabrikası’nda yürütülen beyaz çimento tevsi yatırımı ve Çimsa Niğde Fabrikası’ndaki kapasite artışına yönelik yatırım tamamlandı. Bu yatırımlarla enerji ve yakıt tasarruflarıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.

Sürdürebilirlik Komitesi

Katılımcılar

Genel Müdür (Komite Başkanı), Genel Müdür Yardımcıları (Komite Üyeleri), Sürdürebilirlik ve Proses Kontrol Müdürlüğü Departmanı (Komite Sözcüsü)

İhtiyaç durumunda Komite Üyeleri kendilerine bağlı ekiplerden alt komiteler oluşturabilir.

Ana Hedef ve İşlev:

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının Çimsa bünyesinde etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde üst yönetim  taahütü oluşturmak ve uygulamaların yaygınlaşmasını ve takibini sağlamaktır.

Temel Sorumluluklar:

 • Sürdürülebilirlik strateji ve politikasının hazırlanması
 • Sürdürebilirlik strateji ve politikaları uyarınca birim hedeflerinin ve KPI’larının oluşturulması
 • Hedefler doğrultusunda birimlerin tarafından mevcut süreç, uygulama ve projelerin izlenmesi, performans ölçümlerinin takip edilmesi
 • Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının tüm paydaşlar tarafından benimsenmesine yönelik iletişim çalışmalarının yapılması
 • Çimento üretiminin ikim değişikliği, çevre, sosyal ve ekonomik risklerinin belirlenmesi ve aksiyonlarının alınması
 • Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takip edilmesi
 • Komite kararlarının takibi

Çalışma Esasları

 • Komite en az üç ayda bir olmak üzere toplanır. Acil durumlarda komite üyeleri toplantı talebinde bulunabilir.
 • Toplantı gündemi Komite Sözcüsü tarafından hazırlanır ve komite başkanının onayına sunulur. Komite başkanı ve üyeler yeni gündem maddeleri ekleyebilir.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Veri Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.

 

TAMAM

English Spanish Türkçe