Sürdürülebilirlik

Çimsa'da Sürdürülebilirlik

Çimsa’nın öncelikli hedefi, sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektir. Sürdürülebilirlik hedeflerinin kurumsal sorumluluklarla ilişkilendirilmesi ve ilgili performans göstergelerinin takip sistemlerine dâhil edilmesi, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir parçasıdır. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak, sürdürülebilirliğin şirketin her aşamasındaki fonksiyonlarına entegre edilmesi yönünde çalışılmaktadır.

Şirketin değer zincirini göz önünde bulundurularak; geçmişte, bugün ve gelecekte faaliyetlerden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek sosyal ve çevresel etkilere yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmasına özen gösterilmektedir.

İnsan olgusu, Çimsa’nın sürdürülebilirlik faaliyetlerinin özünde yer almaktadır. Tüm faaliyetlerini insan için gerçekleştirdiğinin bilinci ve kurumsal başarının temelinde yine insanın yer alması gerçeğinden hareketle, çalışanlar, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında birinci derecede öneme ve önceliğe sahiptir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının getirdiği bakış açısıyla, finansal hedeflerle, ekonomik, çevresel ve sosyal etki arasında bir denge kurmaya çalışılmaktadır. Şirketin organizasyon yapısına, iş yapış süreçlerine ve ürün/hizmetlerine de bu anlayış yansımaktadır.

Ülke ekonomisi için yaratılan doğrudan katma değerin yanı sıra enerji verimliliği politikası ve atıktan enerji üretme yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle enerji kaynakları anlamında yurt dışına bağımlı olan Türk ekonomisine dolaylı katkıda bulunulmaktadır. Verimlilik miktarı kadar olan kısım, ülke ekonomisine kazanç olarak geri dönmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

2007 - 2010:

 • İlk GRI raporu B seviyesinde hazırlandı.
 • Yapılan yatırımlarla toz emisyonu %23 düşürüldü.
 • Enerji tüketiminin %3,6’sı alternatif atık yakıt tüketiminden karşılanmaya başladı.

2011 - 2012:

 • İlk B+ seviyesinde GRI raporu hazırlandı.
 • Mersin’de 21,8 milyon dolar yatırımla kurulan Atık Gazdan Elektrik Üretimi projesi devreye alındı.
 • Tesis 1. ve 2. fırın elektrik üretiminin %50’sini karşılamak üzere kuruldu.
 • Eskişehir’de 7,7 milyon dolara yapılan Hot Disc projesi ise 2. tesiste fosil yakıt tüketimi %21 azaltıldı.
 • Türkiye’de ilk kez, Institut Bauen und Umwelt tarafından ISO 14025 ve yeni Avrupa Normu EN 15804 göre Çevre Dostu ürün sertifikasını Kayseri Çimento Fabrikası aldı.

2013:

 • 2012 yılını kapsayan sürdürülebilirlik raporunu Aralık ayında yayınlandı. Bu rapor ile çıta yükseldi,  A+ seviyesinde GRI raporu hazırlandı.
 • Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne katılan ilk Türk şirketi olundu.
 • 2013 yarıyıl döneminde Mersin’deki Atık Gazdan Elektrik Üretimi tesisi ile 21,7 milyon Kws elektrik üretildi.
 • 2013 yarıyıl döneminde Eskişehir’de fosil yakıt tüketimi %22 azaltıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ:

Çimsa Sürdürülebilirlik Komitesi, Genel Müdür liderliğinde 2011 yılında kurulmuştur. Üretim, mali işler, insan kaynakları, strateji, iletişim, satınalma ve lojistik fonksiyonlarından oluşmaktadır.

Komitenin hedefi, sürdürülebilirlik konularını, paydaşlardan aldığı geribildirimler ile ilişkilendirerek kurumsal hedefleri oluşturmak, ‘Sürdürülebilirlik Konu Matrisi’ndeki başlıkları ve öncelik sıralamalarını belirlemek, ilgili performans göstergeleri ile takip sistemlerine dâhil ederek sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir parçası haline getirmektir.

Sürdürülebilirlik konusundaki tüm sorularınız surdurulebilirlik@cimsa.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

English Spanish Türkçe