Sürdürülebilirlik

Çimsa'da Sürdürülebilirlik

Çimsa’nın öncelikli hedefi, sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektir. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak, rekabetçi üretim gücünü koruyup, büyümeyi sürdürmek ve bu doğrultuda katma değer üretip, sürdürülebilirliğin şirketin her aşamasındaki fonksiyonlarına entegre edilmesi yönünde çalışılmaktadır. Şirketin değer zinciri göz önünde bulundurularak; geçmiş, bugün ve gelecekteki faaliyetlerinden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek sosyal ve çevresel etkilere yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının getirdiği bakış açısıyla, 6 ayrı sermaye öğesi olan finansal, üretilmiş, fikri, insan, sosyal ve doğal etki arasında bir denge kurulmakla beraber şirketin organizasyon yapısına, iş yapış süreçlerine ve ürün/hizmetlerine de bu anlayış yansımaktadır.

Sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir parçası olarak oluşturulan hedefler, kurumsal sorumluluklarla ilişkilendirilip, ilgili performans göstergeleri takip sistemlerine dâhil edilmiştir. Bu noktada Çimsa, hedeflerine ulaşma yolcuğunda belirlediği aşağıdaki önceliklerini operasyon modeli kapsamında uygulamaya alarak, ilgili paydaş grupları için değer üretmektedir.

 • İnsan olgusu, Çimsa’nın sürdürülebilirlik faaliyetlerinin özünde yer almaktadır. Tüm faaliyetlerini insan adına gerçekleştirdiğinin bilinci ve kurumsal başarının temelinde yine insanın yer alması gerçeğinden hareketle çalışanlar, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında birincil derecede öneme ve önceliğe sahiptir. Şirketin paydaşlarının bir parçası olan çalışanlar ve tedarikçi/alt işverenler bazında, iletişim ve gelişime dayalı yönetim prensipleri ile iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun çalışma ortamının ve kültürünün yaratılması ve sürdürülmesi temel bir hedeftir. Gelişim programları kanalıyla çalışanların yetkinlik, bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanmakta, böylece Çimsa, hedeflerine erişirken tüm çalışanların katılımı sağlanmaktadır.
 • AR-GE ve inovasyon süreçleri , Çimsa’nın müşteri memnuniyeti ve pazar odaklı çalışmaları için büyük önem taşımaktadır.  Çimsa, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yeni ürünleri geliştirerek müşteri memnuniyetini üst düzeyde sağlamayı hedeflemektedir.
 • Ekonomik performansa dayalı başarı Çimsa’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.  Bu bakış açısı ile Çimsa, operasyonel mükemmelliyet çalışmalarını tüm faaliyetlerne entegre ederek, etkin finansal yönetim, işletme sermayesi yönetimi, üretim yönetimi ile satın alma ve lojistik yönetimini değer yaratma araçları olarak belirlemektedir.
 • Çimsa, uygun yönetim-denetim kontrol ilkelerinin şirketin tüm süreçlerine yayılmasını sağlayarak; çimento sektöründe varlığını örnek uygulamalar ve güçlü duruş ile sürdürmektedir. Şirket, yasal mevzuata tam uyumlu, iklim değişikliğine duyarlı çevre yönetimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca ülke ekonomisi için yaratılan doğrudan katma değerin yanı sıra enerji verimliliği politikası ve atıktan enerji üretme yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle enerji kaynakları anlamında yurt dışına bağımlı olan Türk konomisine dolaylı katkıda bulunulmaktadır. Bu calısmalar ile verimlilik miktarı kadar olan kısım, ülke ekonomisine kazanç olarak geri dönmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ:

Çimsa’nın sürdürülebilirlik politikası, sürdürülebilirlik yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bireylerin, ekiplerin ve paydaşların karar alma, uygulama ve iş yapış süreçlerine ürün ve hizmetler ile entegre etmektir.

Çimsa Sürdürülebilirlik Yönetimi Organizasyonu

Çimsa’da sürdürülebilirlik yönetimi Genel Müdür liderliğinde, yıl içinde düzenli olarak toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi 2011 yılında kurulmuş olup;

 • Çevre, Alternatif Yakıt & Alternatif Ham madde
 • Hazır Beton
 • İnsan Kaynakları,
 • Kurumsal İletişim
 • Mali İşler,
 • Satın Alma ve Lojistik,
 • Satış,
 • Strateji ve İş Geliştirme,
 • Sürdürülebilirlik ve Proses Kontrol,

fonksiyonlarından oluşmaktadır. Komitenin amacı, sürdürülebilirlik konularını paydaşlardan alınan geri bildirimler, kurum içi performans, küresel ve yerel trendler doğrultusunda yöneterek, kurumsal hedeflere ulaşmaktır. Şirket iş modeli ve bu doğrultuda belirlenen ana hedefler ile öncelikler matrisi, yıl boyunca Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından değerlendirilmekte ve ilerlemeler yakından izlenmektedir. Çimsa’da sürdürülebilirlikle ilgili performans göstergeleri, takip sistemlerine dahil edilmiş ve sürdürülebilirlik yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Sürdürülebilirlik konusundaki tüm sorularınızı surdurulebilirlik@cimsa.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

English Spanish Türkçe