İnsan Kaynakları

Nasıl bir işe alım süreci sizi bekliyor?

Elektronik ortamda ulaşan başvurular açık pozisyonlar doğrultusunda değerlendirilmekte,  adayın özgeçmişinde yer alan niteliklerin ilgili pozisyonun gerektirdiği şartları sağlaması durumunda ilk görüşme gerçekleştirilecektir. Adayların çalışacakları ortamı tanımaları açısından teknik görüşmeler ilgili lokasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme süreci yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakat, kişilik envanterleri ve yabancı dil ölçümleriyle desteklenmektedir. İşe alım sürecindeki temel kriterlerimiz  objektif ve sistematik yaklaşımdır.

English Spanish Türkçe