Sürdürülebilirlik

Çevre Politikası

Yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul  ederek;

  • Çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
  • Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minumum seviyeye indirmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda performansımızı sürekli geliştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

English Spanish Türkçe